сряда, 1 май 2013 г.

31 май! Отново - Край на тютюнопушенето! 

Всяка година на 31 май Световната здравна организация и партньорите и по целия свят отбелязват Световния ден без цигарен дим.
Усилията са насочени да подчертаят рисковете за здравето, свързани с употребата на тютюн и към настояване за ефективни политики на правителствата  за намаляване на потреблението на тютюневи изделия.  Тяхната употреба е най-предотвратимата причина за смърт в световен мащаб и в момента е отговорна за смъртта на един от всеки 10 възрастни по целия свят.
Темата за Световния ден без тютюнопушене 2013г. е забрана за рекламиране, промоция и спонсорство на тютюневи изделия.
Тази идея е част от Рамковата конвенция на СЗО за контрол над тютюна. Тя се отнася за всички страни по този договор и трябва да бъде въведена до пет години от подписването и.
Данните сочат, че широкообхватните забрани за рекламиране на тютюневите изделия водят до намаляване на броя на лицата, които започват да пушат или поддържат вредния навик.
Повечето страни не са въвели подобни забрани. Въпреки тяхната ефективност, едва 6% от населението на Света е изцяло защитено от излагане на въздействието на рекламата, промоцията и спонсорството на тютюневи изделия, според доклада за Глобалната епидемия от тютюнопушене на СЗО от 2011г.
Крайната цел на Световния ден без тютюнопушене е да допринесе за защита на сегашните и бъдещите поколения от опустошителните последици на тютюневия дим върху човешкото здраве.
Специфични цели на кампанията за 2013г. са:
Стимулиране на страните да работят за цялостна забрана на рекламата, промоцията и спонсорството на  тютюневите изделия;
Намаляване на хората, които започват да пушат;
Съвместни локални, национални и международни усилия за противодействие на опитите на тютюневата индустрия да омаловажи борбата с тютюнопушенето. Тези усилия са насочени по-специално към тютюнопроизводителите, които се стремят да забавят или спрат широкообхватните забрани за реклама на тютюневи изделия.
У нас 31 май традиционно се отбелязва с измерване на здравни показатели, свързани с дишането и обема на белите дробове и други инициативи, част от Националната кампания „Ние за обществото” за здравно осведомяване, превенция на здравето и повишаване на културата на живот. 
На 31 май ще бъдат връчени и наградите на финалистите от традиционния вече конкурс за ученическа рисунка, организиран от Министерство на здравеопазването по теми, свързани с отказването от цигарите. Тази година Националния ученически конкурс е под надслов „Проектът на нашия клас – за живот без тютюн 5”. Основната идея е да бъдат мотивирани учениците да осъзнаят ползите от среда, свободна от тютюнев дим и да бъдат подтикнати околните към отхвърляне или ограничаване на тютюнопушенето. Конкурсът се провежда по инициативата на Министерството на здравеопазването, в партньорство с Министерството на образованието, младежта и науката, Министерството на физическото възпитание и спорта и Министерството на културата.
Световният ден без тютюнев дим ще бъде отбелязан и от Българското дружество по белодробни болести (БДББ) с различни инициативи. Пред Народния театър в София на 31 май ще се проведе измерване на дишането на всички желаещи. Успоредно с това, по предварителна програма, световно известния български тромпетист Венци Благоев ще проведе  сяка година на 31 май Световната здравна организация и партньорите и по целия свят отбелязват Световния ден без цигарен дим.
Усилията са насочени да подчертаят рисковете за здравето, свързани с употребата на тютюн и към настояване за ефективни политики на правителствата  за намаляване на потреблението на тютюневи изделия.  Тяхната употреба е най-предотвратимата причина за смърт в световен мащаб и в момента е отговорна за смъртта на един от всеки 10 възрастни по целия свят.
Темата за Световния ден без тютюнопушене 2013г. е забрана за рекламиране, промоция и спонсорство на тютюневи изделия.
Тази идея е част от Рамковата конвенция на СЗО за контрол над тютюна. Тя се отнася за всички страни по този договор и трябва да бъде въведена до пет години от подписването и.
Данните сочат, че широкообхватните забрани за рекламиране на тютюневите изделия водят до намаляване на броя на лицата, които започват да пушат или поддържат вредния навик.
Повечето страни не са въвели подобни забрани. Въпреки тяхната ефективност, едва 6% от населението на Света е изцяло защитено от излагане на въздействието на рекламата, промоцията и спонсорството на тютюневи изделия, според доклада за Глобалната епидемия от тютюнопушене на СЗО от 2011г.
Крайната цел на Световния ден без тютюнопушене е да допринесе за защита на сегашните и бъдещите поколения от опустошителните последици на тютюневия дим върху човешкото здраве.
Специфични цели на кампанията за 2013г. са:
Стимулиране на страните да работят за цялостна забрана на рекламата, промоцията и спонсорството на  тютюневите изделия;
Намаляване на хората, които започват да пушат;
Съвместни локални, национални и международни усилия за противодействие на опитите на тютюневата индустрия да омаловажи борбата с тютюнопушенето. Тези усилия са насочени по-специално към тютюнопроизводителите, които се стремят да забавят или спрат широкообхватните забрани за реклама на тютюневи изделия.
У нас 31 май традиционно се отбелязва с измерване на здравни показатели, свързани с дишането и обема на белите дробове и други инициативи, част от Националната кампания „Ние за обществото” за здравно осведомяване, превенция на здравето и повишаване на културата на живот. 
На 31 май ще бъдат връчени и наградите на финалистите от традиционния вече конкурс за ученическа рисунка, организиран от Министерство на здравеопазването по теми, свързани с отказването от цигарите. Тази година Националния ученически конкурс е под надслов „Проектът на нашия клас – за живот без тютюн 5”. Основната идея е да бъдат мотивирани учениците да осъзнаят ползите от среда, свободна от тютюнев дим и да бъдат подтикнати околните към отхвърляне или ограничаване на тютюнопушенето. Конкурсът се провежда по инициативата на Министерството на здравеопазването, в партньорство с Министерството на образованието, младежта и науката, Министерството на физическото възпитание и спорта и Министерството на културата.
Световният ден без тютюнев дим ще бъде отбелязан и от Българското дружество по белодробни болести (БДББ) с различни инициативи. Пред Народния театър в София на 31 май ще се проведе измерване на дишането на всички желаещи. Успоредно с това, по предварителна програма, световно известния български тромпетист Венци Благоев ще проведе