вторник, 2 април 2013 г.

Любовта, без която не можем

Сърдечно-съдовите заболявания и други незаразни болести трайно ни обвързват с лекарите, които обичаме да набеждаваме за всичко.
Между оптите да си живеем живота както намерим за добре и както можем от една страна и от друга – да останем здрави и жизнени въпреки всичко, всички ние се намираме в особено близки и комплицирани отношения като активни участници в здравната ни система. Не случайно месец април събира в себе си два международни дни, свързани със здравето – Денят на здравето, отбелязван още като Ден на здравния работник и Европейски ден на пациента.
На 7 април Светът отбелязва Международния ден на здравето. Датата е избрана с основаването на Световната здравна организация през 1948 г. Той се чества и като Ден на здравния работник в България от 6 февруари 1964-а. Световният ден на здравето дава възможност да се започнат колективни действия за опазване здравето на хората и тяхното благоденствие, като акцентира върху новопоявяващите се здравни проблеми. Всяка година мотото на празника е различно, като концентрира усилията към приоритетна тема. Тази година е „Хипертонията: Тихият убиец“.
Тази тема е особено актуална у нас, като от години се работи в посока превенция и ранно установяване на хипертонията. От 2011г. Sopharma sociality провежда национална здравна кампания за здравно образование, превенция и измерване на здравни показатели. По програмата работят няколко мобилни групи в страната, като се работи и за поддържане на стационарни пунктове за безплатно измерване на здравните стойности, като кръвно налягане.
Според изнесена през 2012г. статистика, 1/3 от българите са с висок риск от сърдечно заболяване, а осем от десет инфаркта могат да бъдат предотвратени при добра профилактика и избягване на основните рискови фактори.
Усилията в Европейския съюз все повече се насочват към превенция на здравето и повишаване на здравната култура и промотиране на здравословния начин на живот. Вече пета година се отбелязва и Европейският ден за правата на пациента. На 18 април в страните-членки на Европейския съюз се организират различни прояви, които да привлекат вниманието на обществеността. Целта е да се обърне внимание на всички правителства и на политиците, че правата на пациента трябва да бъдат правилно дефинирани във всяка държава и да бъдат зачитани.
Важно е и да бъдат популяризирани 14-те основни права на пациента и приоритетите в европейската политика в сферата на здравеопазването и да се насърчат институциите да ги спазват.
Право на превантивни мерки;
Право на достъп до здравни услуги;
Право на информация;
Право на съгласие;
Право на свободен избор на  лечение;
Право на конфиденциалност;
Право на уважение към времето на пациента;
Право на спазване стандартите на качеството;
Право на безопасност;
Право на иновации;
Право да избягва страданието и болката;
Право на индивидуално лечение;
Право на жалване и право на обезщетение;
Задължително е да познваме правата си като пациенти. Но е добре да разберем, че не можем да се справим без лекарите и без да се погрижим за себе си и да се постараем да живеем здравословно!