сряда, 5 декември 2012 г.

Да влезем в релси

Да влезем в релси„Сега трамваят е нащрек, внезапно забелязал,
че вече съм един човек, от релсите излязъл”
Обичам те до тук,Георги Константинов

 След лятото, претоварило ни с горещини, краткия септем­ври, в който така и не влязох­ме в час, сега вече можем спокойно да се оплачем от ок­томври. Досадните дъждове, първите студени дни, горещи­ните по никое време, антици­клоните или циклоните, обла­ците, липсата на настроение, никаква почивка чак до Коле­да...Въображението е за да го използваме и можем да си намерим още причини да из­паднем в есенна депресия.
Действително, според пси­холозите времето след лят­ната почивка е трудно за преодоляване. Някои изпадат в депресия, други трудно пре­минават към активен режим на работа. Ако първото със­тояние може да се приеме за знак, че нещо в ежедневието ни не е наред и през вакан­цията просто сме избягали от действителността, то втората ситуация е напълно нормал­на. Организмът ни има нужда от време за пренастройване от пасивното и отпуснато еже­дневие към обичайния рабо­тен ритъм. Ако сме си дали целия септември за това, браво на нас – плавният пре­ход води до по-малко стрес и вероятно вече владеем ситу­ациите. Ако обаче месецът е отлетял безметежно, като „от­пуск в града” и сега планира­ме да се включим екстремно в обичайното си разписание, много е възможно трудно да влезем в релси.
На разположение са ня­кои техники, с които можем да се справим по-успешно:


  •  Добре е да завъртаме постепенно колелото и да не очакваме да свършим за един ден всички отложени ангажи­менти.
  •  Съставянето на списък със задачи за следващия ден, по възможност по прио­ритети и неотложност, ще ни даде време да организираме работата си. Подобен тайм-мениджмънт от 10 минути предварително планиране ще ни икономиса два часа време и няма да се чувстваме като пожарникарска кола.
  •  Хубаво е да започнем деня няколко минути по-ра­но (този съвет отново важи, не само за първите дни след ваканицята). Допълнителните минути можем да запълним с нещо, което наистина обича­ме.
  •  Трябва да си осигурим време за почивки – в момен­та, в който усетим, че сме се претоварили или не можем да се справим с някоя задача е добре да „сменим фокуса” за 10 минути. На всеки час ак­тивна работа няколко минути почивка ще ни отморят, без да изгубим работния си ритъм.
  •  Добре е да се опитваме да изразяваме себе си. Мо­жем да намерим време всеки ден за някое от нещата, кои­то харесваме – от пиенето на капучино до слушането на му­зика, онлайн игра или бягство във фейсбук. Положителните емоции повишават ендорфи­на в тялото ни, което подсил­ва имунната ни система.
  •  Не трябва да задържаме негативните си емоции, те ни интоксикират! Това не озна­чава да вдигаме скандали, а да кажем/покажем спокойно какво не ни допада и какво смятаме за неприемливо, както и отстъпките, които сме склонни да направим (ако е необходимо).
  •  Повишаването на физиче­ската ни активност ще донесе бързи положителни резулта­ти. Заседналото ежедневие и липсата на движение се отра­зява зле на тялото и психика­та ни. Движението способства оросяването на мозъка и така енергезира организма ни. Ако нямаме възможност да спор­туваме активно, можем всеки ден да извървяваме опреде­лено разстояние пеша. Съве­тите са това да са не по-малко от 1000 крачки на ден.
  •  Използването на контрас­тен душ е много полезно. Ор­ганизмът реагира на промя­ната в дневния ни режим със забавени реакции в обмяната на веществата. Контрастният душ възвръща скоростта на обменните процеси, сутрин помага за разсънването и прилива на енергия, а вечер прави съня по-спокоен.
  •  Да не забравяме култура­та на хранене. Важно е какво ще поднесем на организма си - когато се храним ние изпра­щаме енергия и определени вещества до всяка наша клет­ка.
  •  Чудесно ще бъде да запо­чнем да приемаме храненето не като ангажимент и нещо което правим на крак, а като празник за сетивата - от вкусо­вите рецептори, през аромата до цветовото богатство в чи­нията ни.

Разбира се, всичко това няма да подейства като ма­гическа пръчка, но ще прео­долеем по-лесно смяната на сезоните, ще влезем в релси и ще изпитаме радостта да се грижим за себе си!

Няма коментари:

Публикуване на коментар